Öğrenme Zorlukları ve Dil Bozuklukları

Vücudun kendini tamir etmesinde egzersizin önemini anlamak her ne kadar kolay olsa da egzersizin aynı zamanda beynimiz için önemli olduÄŸunu her zaman anlayamıyoruz. Duyusal mesajlarla uyarılmış bir beyin bize hem enerji verir hem de bizi rahatlatır. Kulak duyusal mesajların insan bedeninde iletiminde ana kanal olduÄŸundan bütün insani fonksiyonlar için kilit rol oynamaktadır. Bu uyarım beyin engelleme veya koruma mekanizmasını tetiklediÄŸinde duygusal bir ÅŸok gibi izole edilmiÅŸ travmatik bir olayı takiben meydana gelebilir ve bozulabilir. Beyin ayrıca dış çevre saldırgan olarak algılandığında ileriye dönük olarak kendini koruma eÄŸilimindedir. Kendi rutinlerini tekrardan düzenlemeye çalışan, sorumluluk düzeyini, tanıdık göndermeleri ve sosyal baskıyı yeniden düzenleme ile karşı karşıya olan kiÅŸiler için doÄŸru olabilir. TOMATÄ°S Metodu iÅŸitsel sistemin baÄŸlantılı olduÄŸu beynin orta kısmındaki limbik sistem üzerinde hareket eder. DiÄŸer ÅŸeylerin yanında beynin bu kısmı duygu, hafıza ve öÄŸrenme mekanizmalarından sorumludur. Dahası Orta Kulakta koklea olarak bilinen organ kortik ÅŸarj görevini görür. Limbik sisteme ve prefrontal korteks üzerinde hareket ederek TOMATÄ°S Yöntemi depresyon ve anksiyete ile baÄŸlantılı duygusal bozuklukların düzenlenmesine müdahale eder. Ve ayrıca stresin düzenlenmesi üzerinde etkili bir biçimde hareket eder.