Öğrenme Zorlukları ve Dil Bozuklukları

Öğrenme zorluklarının geniş bir yelpazesi olmakla birlikte birçok çocuk (4 ve%6 arası) bunu yaşamaktadır. Bunlar zeka eksikliğine bağlı olarak veya istenmeyen sosyo ekonomik koşullar veya psiko etkin problemden kaynaklı değildir. Bu zorlukların nörobiyolojik kökeni olup Beynin belli alanlarının prenatal periyod süresince düzgün gelişmemesinden kaynaklanır. Bu zorluklar disleksi (okumayla alakalı) disortografi (seslerin yazılı harflerle bağlantısını kurma) ve Dispkasi (öğrenilmiş mimiklerin kullanımı ve koordinasyonu) içerir. Ayrıca bu zorlukların arasında disfazi (konuşulan dil için) ve diskalkuli (matematik fonksiyonları ve rakamlara ilişkin) vardır. TOMATİS Metodu seslerin deşifre edilmesi ve çözümlenmesinde ve ayrıca motor, denge ve koordinasyonda yer alan nöral devrelerin plastizitesi üzerinden faaliyet gösterir. TOMATİS Metodu tıpkı bunun gibi, öğrenme zorluklarını ve dil bozuklukları ile başa çıkmaları ve yönetebilmeleri için telafi edici stratejiler geliştirmede çocuklara yardımcı olabilir. TOMATİS Metodu bu problemleri olduğu gibi ortadan kaldırmaz ancak en azından bunları daha iyi yönetebilmek ve bu sayede etkin bir biçimde üstesinden gelebilmek için kişiye yardımcı olur.